HE EN

תוכנית בוגרים

בישיבה מתקיימת תכנית לימוד עיון לבוגרי ישיבות עם הרב דוד ביגמן, ראש ישיבת מעלה גלבוע.
התכנית מכשירה את המשתתפים בעיסוק מעמיק בנושאים הבאים:


  • יסודות הסוגייה וטעמיה.

  • טעמים סברות ומגמות במשנה, בתוספתא, בירושלמי ובבבלי.

  • דרך התפתחות הסוגיה ועיצובה.

  • מגמות עריכה בש"ס.


התכנית מיועדת לבוגרי ישיבות משיעור ד' ומעלה, בעלי נסיון בלימוד (בתיאום עם ראש הישיבה).
התכנית מלווה במערך שיעורים נוסף בתנ"ך, חסידות ומחשבה, בדרכה הייחודית של הישיבה.


  • אפשרות ללימוד במכללת הרצוג (כולל הסעה)

  • מלגות למשתתפים בתכנית מלאה (שיעור ו' ומעלה)

  • אפשרות לתכנית חלקית.

  • אפשרות להשתלבות ב'שערים', בית מדרש ישראלי – לימוד משותף לדתיים וחילונים.


לפרטים נוספים:
משרד הישיבה – 04-6480712