HE EN| תרומות

logo
ישיבת מעלה גלבוע

קדושה נסתרת: שיר השירים וקודש הקודשים

"אשר שיברת – יישר כחך ששיברת"

מה בין הפסח בשמות לפסח שבדברים ?

הפסח – אקט של זהות

החופש לעצור את ההחמצה: טעם המצה

בארץ מצרים קם העם היהודי: על חירות ואחריות

חג האביב – חג ההתחדשות טבעית