ישיבת מעלה גלבוע

HE EN

logo
ישיבת מעלה גלבוע

כי קרוב אליך: עיון בסוגיות חנוכה

ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד

האמנם נלחמו המכבים עבור חופש דת?

שם ויפת – בין אסתטיקה לאתיקה

החשיבה הסביבונית

בין פרסום הנס לשלום

The Dreidel Mentality

נר חנוכה – בין פנים וחוץ