ישיבת מעלה גלבוע

HE EN

logo
ישיבת מעלה גלבוע

קבורת חלל צה"ל נכרי לצד חללים יהודים

נר חנוכה – בין פנים וחוץ

בין פרסום הנס לשלום

החשיבה הסביבונית

The Dreidel Mentality

האמנם נלחמו המכבים עבור חופש דת?

Did the Maccabees fight for religious freedom?

כי קרוב אליך: עיון בסוגיות חנוכה

ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד

שם ויפת – בין אסתטיקה לאתיקה

אדם, בית, עיר: הדרן למסכת עירובין